Tevrat ve zebur her ne kadar insanlar tarafından değiştirilmiş bir kitap olsa da yaradılış konusunda doğru veya yanlış (bunu ancak Allah bilir) bize bilgiler sunmaktadır. Bu kaynakları kullanmak ne derece doğru olacak bilemiyorum ama en azından birer efsane olarak değerlendirebiliriz. Bildiğimiz üzere Yahudi kavmine gönderilen iki kitap vardır. Bunlar Tevrat ve Zeburdur. Lakin bugünkü Yahudilik'in kutsal kitapları eski ahit ve yeni ahitdir.Yaradılış hakkında bilgiler eski ahitte bulunur. Eski ahide göre evren 6 günde yaratılmış ve tanrı 7. gün olan sebat (cumartesi) gününde dinlenmiştir.

İlk gün ışık yaratılmıştır.

"Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu" diye anlatılır eski ahitte.

Daha sonra sırasıyla yeri göğü dağları denizleri ve en son insanı yaratır:

"Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsadı ve verimli olun, çoğalın dedi, Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun" diye anlatılmaktadır.

Tanrı, Hz. Adem'e eş olması için Liliti yaratır. İlk insanları yaratıp onu cennetine alır. Fakat Lilit biraz feminen bir kadın olacak ki Hz. Adem'i sevmez ve onunla birlikte olmak istemez. Hz. Adem'e sende topraktan yaratıldın bende der ve kibir gösterir. Bu yüzden Tanrı Lilit'i kendisine karşı geldiği için cezalandırır cennetten çıkartır ve dünyaya gönderir. Tanrı daha sonra Hz. Adem'in kaburga kemiğinden Hz. Havva'yı yaratır. Hz. Havva, Ademin parçasından yaratıldığı için ona daha uygun bir eş olur. Daha sonra Lilit, Hz. Adem ve Hz Havva'yı kıskanarak bir oyun tezgahlar ve bu iş için cennette yaşayan bir cin olan Şeytan'ı kandırır. Şeytan Hz. Adem ile Hz. Havva'yı gerçeği bilme ağacından yemeleri için ikna eder. Onlara bu ağaçtan yerseniz ölümsüz olursunuz sonsuza kadar cennete kalırsınız gibi telkinlerle kandırır ve ilk önce Hz. Havva daha sonra Hz. Adem Yahudi kaynaklarına göre yasak elmayı yerler.

Elmayı yedikten sonra o zamana kadar çıplak gezen Hz. Adem ve Hz. Havva avret yerlerini kapatma ihtiyacı duyarlar ve yapraklarla avret yerlerini kapatırlar çünkü yedikleri meyve onlara utanma duygusu vermiştir. Tanrı cenneti gezerken Hz. Adem ve Hz. Havva'yı arar fakat bulamaz. Daha sonra onları çalıların arasında saklanırken bulur ve onların yasak meyveyi yediklerini anlar ve ceza olarak cennetten çıkarır. Hz. adem ve Hz Havva dünyada ürer ve çoğalırlar ve insanoğlu dünyada hüküm sürer. Fakat öbür tarafıdan Lilit ve Şeytanda cennetten kovulmuştur. Onlarda çoğalarak cinlerin soyunu meydana getirirler. Lilit cennetten kovulduğu için Hz. Adem ve Hz. Havva'ya kin beslemektedir. Lilit Hz. Adem ve Hz. Havva'nın doğacak çocuklarını kız ise 8 günde erkekse 8 hafta içinde öldüreceğini iddaa eder ve iyi ile kötü arasındaki savaş böylece başlar.

Yahudi kaynaklarında yaratılış konusu detaylıca anlatılır ve gerçekten Kur-an'da yazılanlardan çok farklı hikayeler anlatılmaktadır. Dahası Tanrı'ya insani pek çok özellik yüklenmiştir. Konuya ilgi duyanlara mutlaka eski ahiti okumalarını tavsiye ediyorum. Bir sonraki yazı Kur-an'da yaradılış ve Hz. Adem hakkında olacak. Bir dahaki yazıda görüşmek dileğiyle.

Konuk Yazar
Rasül Demirci
iletişim: resuldmrc@gmail.com
Diğer Yazıları